ผลงาน

   
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิชา  การออกแบบสื่อดิจิทัล        1.สร้างโปสเตอร์จากโปรแกรม Canva.com       2.สร้าง VDO คำขวัญ         3.สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Canva.com

     4.จัดทำรูปตัวเองเป็นตัวการ์ตูน Animation

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: นางสาวรัญชณา อ้วนสุด
ชื่อเล่น: อ๋อม
อายุ 19 ปี 
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2544
สัญชาติ:  ไทษ   เชื้อชาติ  ไทษ    ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ : 43 หมู่ 4 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพริสัย จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร: 0995570390
อีเมล์: ranchana0981701676@gmail.com
งานอดิเรก ฟังเพลง ดูหนัง ร้องเพลง

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา: ปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ความคิดเห็น